دسته بندی ها

فرش اتاق کودک سنت کلر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

فرش اتاق کودک سنت کلر - پاریس

فرش اتاق کودک 

 

 • مناسب :  اتاق دختران و پسران
 • سبک : فرش ماشینی
 • ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر
   

 

 • مراقبت های شستشو : 
 • شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند )
 • پس از شستشو در سایه خشک شود
   
 • برند (مارک) : سنت کلر پاریس ( Saint Clair Paris )
 • محصول کشور : فرانسه
قیمت: لطفاً تماس بگیرید